TRYG FÆRDEN HOS PEUGEOT - INFORMATION IFM. COVID-19 LÆS MERE HER

ANSÆTTELSESPROCES

Hovedkontor

Ansættelsesproces
For at sikre at ansøger og stilling passer sammen, skal der gennemføres en åben og grundig udvælgelse baseret på en gensidig orientering og vurdering fra både afdelingens og ansøgerens side. Ved enhver ansættelse lægges der afgørende vægt på at medarbejderen har interesse for og vilje til at gennemgå en personlig og faglig udvikling der harmonerer med jobkravene og vores kompetencebehov.
Udvælgelsesproceduren kan bestå af flere samtaler og interviews – evt. suppleret med personligheds- og færdighedstests. Alle testede kandidater får tilbagemelding af en certificeret HR-medarbejder.

Interviews
Der kan være tilfælde, hvor der er behov for at skabe et mere nuanceret og dybere beslutningsgrundlag at rekruttere på. Derfor er det vores holdning, at der i disse tilfælde kan anvendes rekrutteringsredskaber f.eks. ”struktureret jobinterview”, tests, simuleringsøvelser, cases og referencer. Nærmeste leder skal deltage ved ansættelsessamtalen. HR kan efter behov og ønske træde til med støtte før eller under samtalerne.
For at få et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere kandidaterne gennemføres to interviewrunder:

1. Indledende interview
På baggrund af en vurdering af ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer udvælges en gruppe af ansøgere til et indledende interview. Her har kandidaterne mulighed for at fortælle om dem selv, baggrund og motiver for at søge stillingen. Interviewet gennemføres som en afslappet og struktureret samtale mellem ansøger og nærmeste chef, evt. med deltagelse af kollega. Der bør gives plads til at kandidaten også kan stille spørgsmål for at kunne tage stilling til om vi er det rette næste skridt i kandidatens karriere.

2. Uddybende interview
Det uddybende interview skal give os grundlag for at foretage en endelig stillingtagen til om kandidaten er egnet til stillingen og kandidatens evne til at arbejde i vores arbejdsmiljø. For at få et så rigtigt billede af ansøgerens personlige profil som muligt, vil den uddybende samtale normalt indeholde en personlighedstest og tilbagemelding som gennemføres af Interdan HR. Endvidere vil vi gerne give en yderligere præsentation af jobbet og vores virksomhed samt have uddybet kandidatens faglige profil i forholdt til jobbet.

Personanalyse
Det er vores holdning, at der kun anvendes personlighedstests, som er veldefinerede og som har gyldighed i forhold til dansk erhvervsliv. Ligeledes skal testen være relevant for den enkelte stilling og må aldrig blive det eneste bedømmelsesgrundlag. Testen må kun gennemføres af medarbejdere eller eksterne konsulenter, som er uddannede til og certificeret i den anvendte test. Resultatet af testen vil tilfalde den enkelte ansøger. Vi anvender primært Master Person Analyse ved udvælgelse af medarbejdere og mellemledere.