TRYG FÆRDEN HOS PEUGEOT - INFORMATION IFM. COVID-19 LÆS MERE HER

REKRUTTERINGSPOLITIK

Hovedkontor

Det er vores politik:

  • At alle stillinger bliver besat med den bedste kandidat ud fra en helhedsbetragtning af faglige og personlige kvalifikationer, der holdes op imod de behov, der er i den enkelte stilling.
  • Ud fra det store menneskelige og økonomiske ansvar der er forbundet med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, skal der altid anvendes tilstrækkelige ressourcer i forbindelse med enhver ansættelse eller intern jobrotation. 
  • At der foretages en personvurdering med høj kvalitet, præcision og etik, så vi og ansøgeren kan foretage det rigtige valg. Det er vigtigt for os, at vi gennem rekrutteringsprocessen sammenligner kandidaterne på en fair måde.
  • At både vi og samtlige ansøgere efter en gennemført rekrutteringsproces er lige så godt eller bedre stillede end før udvælgelsen. Vores rekrutteringsproces skal sikre, at ansøgerne efterfølgende har haft en positiv oplevelse og forsat ser os som en attraktiv arbejdsplads. 
  • Kvaliteten af vores rekrutteringsproces vil smitte af på kandidaternes oplevelse af vores bilmærker.
  • At alle henvendelser behandles fortroligt.
  • For at vi opleves som en attraktiv virksomhed er det vigtigt at ansøgere oplever en professionel og effektiv behandling af deres ansøgning. Ansøgninger på opslåede stillinger ønsker vi kun at modtage via vores rekrutteringssystem for at sikre at alle får bekræftet modtagelsen, det sikrer samtidig at vi kan prioritere kandidaterne i en samlet database. Uopfordrede ansøgninger kan sendes til hr@interdan.dk 
  • Referencetagning foretages alene på baggrund af tilsagn fra kandidaten og sædvanligvis så sent som muligt i rekrutteringsprocessen. Referencetagning foretages som udgangspunkt af HR.