MILJØ

Peugeot

FRA KONCEPT TIL GENVINDING

Lige fra Peugeot-bilernes designfase og gennem hvert trin i deres livscyklus, gør Peugeot så meget som muligt for at begrænse vores bilers påvirkning af miljøet. Dette gælder lige fra styring af brændstofforbrug, CO2-udslip og udledning af forurenende stoffer, fornuftig anvendelse af naturressourcer, større genanvendelighed, mv.

Peugeot har forpligtet sig til:
At være på forkant med hensyn til miljømæssige spørgsmål lige fra designfasen af produkterne og tjenester.
At iværksætte den cirkulære økonomis principper med bl.a. genanvendelse og genvinding af materialer.

genbrug

GENVIND DIN PEUGEOT

VORES TILBAGEKØBSPROGRAM VEDRØRENDE UDTJENTE BILER

Når din Peugeot er udtjent, modtager vi den uden beregning til skrotning. Vi sikrer således en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer.

Læs mere på De Danske Bilimportøres hjemmeside og få samtidig videre adgang til skrotningsordningens hjemmeside.

De Danske Bilimportører