FORDELENE VED DIESEL

3008 SUV Strike

ER DET EN FORDEL AT VÆLGE DIESEL?

Når du investerer i ny bil, er det vigtigt, at motortypen matcher dit kørselsmønster. Samtidig er det væsentligt, at du gør dig nogle overvejelser i forhold til den totale biløkonomi. Nedenfor har vi samlet en række informationer samt en ny rapport fra Teknologisk Institut, som kan hjælpe dig i beslutningsprocessen.

NY RAPPORT AFLIVER MYTER OM DIESELBILER

SE VIDEO

Ifølge en ny rapport fra Teknologisk Institut, er det langt mindre forurenende og sundhedsskadende at køre i en ny dieselbil end i en ny benzinbil. Årsagen til den markant lavere udledning skyldes et effektivt partikelfilter.

LÆS RAPPORTEN FRA TEKNOLOGISK INSTITUT

KONKLUSION AF DIESELTEST

Ved en test, udført af Teknologisk Institut i marts 2019, blev der tilbagelagt en 76 km lang rute gennem Århus og på de omkringliggende motorveje i hhv. en Peugeot 308 BlueHDi (diesel) og en 308 PureTech (benzin).

Resultatet var tydeligt og viste, at dieselbilens partikeludledning i gennemsnit var 35% lavere end omgivelsesluften. Til sammenligning var benzinbilens 26 gange højere. Det er dog vigtigt at understrege, at begge testbiler ligger inden for EURO 6d-normens grænseværdier.

LÆS RAPPORTEN FRA TEKNOLOGISK INSTITUT

508 SW

ØKONOMI

Når det gælder brændstoføkonomi, er moderne dieselbiler attraktive af flere årsager. Sammenlignet med en benzinmotor kører en moderne dieselmotor markant længere på literen. Samtidig er literprisen på diesel væsentlig lavere end på benzin.

Pendler man derfor frem og tilbage dagligt vil den samlede besparelse på brændstof, afhængigt af det samlede antal kørte kilometer, kunne løbe op i flere tusinde kroner. En besparelse, som for mange pendlere kan have store betydning i det samlede, månedlige kørselsbudget.

Vidste du f.eks., at en Peugeot 308 BlueHDi kan køre hele vejen til Paris på blot en enkelt tankfuld?

5008 SUV Strike

KØREEGENSKABER

Desværre har flere stadig en forældet opfattelse af dieselbiler. Udover at dieselmotorerne er blevet langt mere miljøvenlige, er de også blevet markant mere støjsvage og mere behagelige at køre i. Ved lave omdrejninger yder en dieselmotor langt mere effektivt end en tilsvarende benzinmotor, og opnår derved både kraft og overskud hurtigere. Takket være den høje ydelse ved selv lave omdrejninger undgås en del gearskift f.eks. i forbindelse med overhalinger.

Resultatet er en mere harmonisk, jævn og behagelig kørsel, som de fleste vil bemærke med det samme, når de prøver en moderne dieselbil. Så vælger du en diesel, vil du med garanti opleve tilsvarende, kompromisløse køreegenskaber som i en benzinbil.

Diesel

KLIMAVENLIGHED

Peugeots seneste generation af dieselmotorer lever alle op til den seneste Euro 6-norm. Med disse motorer har Peugeot opnået en endnu mere effektiv udnyttelse af SCR-teknologien, da SCR-katalysatoren og partikelfilteret nu er placeret på selve motoren.

I kombination med SCR-katalysatoren anvendes tilsætningsstoffet AdBlue®. Ved brugen af AdBlue® opstår der en kemisk reaktion, som binder NOx-partiklerne til væsken. Ved denne reaktion bliver katalysatoren i stand til at reducere udledningen af NOx ved at omdanne det til bl.a. kvælstof og vanddamp.

Samlet set kan man reducere udledningen med op til 99% og eliminere op til 99,9% af partiklerne.

VÆRD AT VIDE

- OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM DIESEL

Herunder kan du finde svar på en række af de spørgsmål, vi ofte modtager fra vores kunder.

Finder du ikke svar på lige præcis det, du ønsker at vide, er du velkommen til at kontakte din Peugeot-forhandler.

SE SPØRGSMÅL OG SVAR NEDENFOR

 • Hvad er NOx?
 • En dieselbil forurener mere end en benzinbil
 • En dieselbil har for høj en NOx-udledning
 • Dieselbiler er skyld i luftforurening i storbyerne
 • Forbud i København og andre europæiske byer
 • Efterspørgslen efter dieselbiler falder

 • Køb af ny bil - er diesel stadig et godt valg?
 • Totaløkonomi - diesel i forhold til benzin
 • NOx er giftige gasser, der dannes i forbindelse med forbrændingsprocessen af kvælstof og ilt under højt tryk og høj varme
 • NOx er sammensat af kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2)
 • De største kilder til NOx er fossile brændstoffer, som bl.a. udledes af biler, lastbiler, traktorer, både og fra forskellige industrielle processer
 • NOx udledes også fra naturlige kilder som bl.a. lyn og vulkanske udbrud og bakteriel aktivitet
 • I EU, USA og i flere andre lande er der fastsat reduktionsmål for NOx

Svar: Vi har bedt Teknologisk Institut om at foretage en sammenlignende måling af partikler i udstødningsgassen fra en Peugeot 308 1.5 BlueHDi (diesel) og en Peugeot 308 1.2 PureTech (benzin). Resultatet viste, at partikeludledningen fra dieselvarianten var hele 46 gange mindre end den testede benzinbil – og 35 % lavere end omgivelsesluften. Konklusionen er således, at en ny dieselbil forurener mindre end en ny benzinbil.

Svar: Teknologisk Institut har målt NOx-udledningen fra en Peugeot 308 1.5 BlueHDi (diesel). Den målte NOx-koncentration var 6 ppm, hvilket er langt under grænseværdien, som er 25 ppm. Den er ydermere mindre end NOx-koncentrationen i udledningen fra benzinvarianten, der blev målt til 9 ppm. Den lave koncentration af NOx skyldes Peugeots effektive SCR-teknologi.

Svar: Dieselbiler har gennemgået en omfattende teknologisk udvikling.
Teknologisk Institut har testet en Peugeot 308 1.5 BlueHDi og en Peugeot 308 1.2 PureTech over en 76 km langt rute i og omkring Århus. Målingen viste, at dieselbilens partikeludledning i gennemsnit var 35 % lavere end omgivelsesluften. Benzinbilens var til gengæld 26 gange højere.

Svar: De helt nye dieselbiler, der lever op til Euro 6d normen bliver ikke forbudt – det er kun helt gamle dieselbiler, der bliver ramt af dette forbud.

Svar: Flere eksperter (bl.a. hos FDM og BilBasen) peger på, at en dieselbil vil være det bedste svar på mange kundernes behov i mange år fremadrettet og de spår, at der fortsat vil være stor efterspørgsel på effektive dieselbiler.

Svar: Ja, men hhv. kørselsmønster og totaløkonomi spiller  som nævnt en væsentlig rolle i forhold til dit valg.  Din Peugeot-forhandler står klar til at rådgive dig  om dette. Husk, at du som udgangspunkt kun bør  investere i en dieselbil, som opfylder Euro 6. Hos  Peugeot opfylder alle BlueHDi-motorer Euro 6-normen.

Også når det kommer til totaløkonomien på  bilinvesteringen, er der forhold, du bør have  med i dine overvejelser.

LÆNGERE PÅ LITEREN
Dieselbiler kører generelt længere på literen og kombi- neret med, at diesel er billigere end benzin, kan der være en stor økonomisk fordel ved at vælge diesel. På nogle modeller vil der med en diesel-version kunne opnås  besparelser på op i mod 8.000 kr. årligt.

GRØN EJERAFGIFT
I dag opfylder næsten alle Peugeots dieselmotorer energimærke A++ eller A+, hvilket betyder, at den grønne ejerafgift ligger på laveste takst og på niveau med benzinmotorer. Til sammenligning ligger afgiften på ældre dieselbiler generelt en anelse højere end på benzinbiler.