Fordelene ved diesel

3008 SUV Strike

ER DET EN FORDEL AT VÆLGE DIESEL?

Når du investerer i ny bil, er det vigtigt, at motortypen matcher dit kørselsmønster. Samtidig er det væsentligt, at du gør dig nogle overvejelser i forhold til den totale biløkonomi. Nedenfor har vi samlet en række informationer samt en ny rapport fra Teknologisk Institut, som kan hjælpe dig i beslutningsprocessen.

NY RAPPORT AFLIVER MYTER OM DIESELBILER

SE VIDEO

Ifølge en ny rapport fra Teknologisk Institut, er det langt mindre forurenende og sundhedsskadende at køre i en ny dieselbil end i en ny benzinbil. Årsagen til den markant lavere udledning skyldes et effektivt partikelfilter.

LÆS RAPPORTEN FRA TEKNOLOGISK INSTITUT

i

VÆRD AT VIDE

- OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM DIESEL

Herunder kan du finde svar på en række af de spørgsmål, vi ofte modtager fra vores kunder.

Finder du ikke svar på lige præcis det, du ønsker at vide, er du velkommen til at kontakte din Peugeot-forhandler.

SE SPØRGSMÅL OG SVAR NEDENFOR

 • Hvad er NOx?
 • En dieselbil forurener mere end en benzinbil
 • En dieselbil har for høj en NOx-udledning
 • Dieselbiler er skyld i luftforurening i storbyerne
 • Forbud i København og andre europæiske byer
 • Efterspørgslen efter dieselbiler falder

 • Køb af ny bil - er diesel stadig et godt valg?
 • Totaløkonomi - diesel i forhold til benzin
 • NOx er giftige gasser, der dannes i forbindelse med forbrændingsprocessen af kvælstof og ilt under højt tryk og høj varme
 • NOx er sammensat af kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2)
 • De største kilder til NOx er fossile brændstoffer, som bl.a. udledes af biler, lastbiler, traktorer, både og fra forskellige industrielle processer
 • NOx udledes også fra naturlige kilder som bl.a. lyn og vulkanske udbrud og bakteriel aktivitet
 • I EU, USA og i flere andre lande er der fastsat reduktionsmål for NOx

Svar: Vi har bedt Teknologisk Institut om at foretage en sammenlignende måling af partikler i udstødningsgassen fra en Peugeot 308 1.5 BlueHDi (diesel) og en Peugeot 308 1.2 PureTech (benzin). Resultatet viste, at partikeludledningen fra dieselvarianten var hele 46 gange mindre end den testede benzinbil – og 35 % lavere end omgivelsesluften. Konklusionen er således, at en ny dieselbil forurener mindre end en ny benzinbil.

Svar: Teknologisk Institut har målt NOx-udledningen fra en Peugeot 308 1.5 BlueHDi (diesel). Den målte NOx-koncentration var 6 ppm, hvilket er langt under grænseværdien, som er 25 ppm. Den er ydermere mindre end NOx-koncentrationen i udledningen fra benzinvarianten, der blev målt til 9 ppm. Den lave koncentration af NOx skyldes Peugeots effektive SCR-teknologi.

Svar: Dieselbiler har gennemgået en omfattende teknologisk udvikling.
Teknologisk Institut har testet en Peugeot 308 1.5 BlueHDi og en Peugeot 308 1.2 PureTech over en 76 km langt rute i og omkring Århus. Målingen viste, at dieselbilens partikeludledning i gennemsnit var 35 % lavere end omgivelsesluften. Benzinbilens var til gengæld 26 gange højere.

Svar: De helt nye dieselbiler, der lever op til Euro 6d normen bliver ikke forbudt – det er kun helt gamle dieselbiler, der bliver ramt af dette forbud.

Svar: Flere eksperter (bl.a. hos FDM og BilBasen) peger på, at en dieselbil vil være det bedste svar på mange kundernes behov i mange år fremadrettet og de spår, at der fortsat vil være stor efterspørgsel på effektive dieselbiler.

Svar: Ja, men hhv. kørselsmønster og totaløkonomi spiller  som nævnt en væsentlig rolle i forhold til dit valg.  Din Peugeot-forhandler står klar til at rådgive dig  om dette. Husk, at du som udgangspunkt kun bør  investere i en dieselbil, som opfylder Euro 6. Hos  Peugeot opfylder alle BlueHDi-motorer Euro 6-normen.

Også når det kommer til totaløkonomien på  bilinvesteringen, er der forhold, du bør have  med i dine overvejelser.

LÆNGERE PÅ LITEREN
Dieselbiler kører generelt længere på literen og kombi- neret med, at diesel er billigere end benzin, kan der være en stor økonomisk fordel ved at vælge diesel. På nogle modeller vil der med en diesel-version kunne opnås  besparelser på op i mod 8.000 kr. årligt.

GRØN EJERAFGIFT
I dag opfylder næsten alle Peugeots dieselmotorer energimærke A++ eller A+, hvilket betyder, at den grønne ejerafgift ligger på laveste takst og på niveau med benzinmotorer. Til sammenligning ligger afgiften på ældre dieselbiler generelt en anelse højere end på benzinbiler.