AC-/KLIMAEFTERSYN

Klimaanlaeg


HAR DU FÅET EFTERSET DIT AC-/KLIMAANLÆG FOR NYLIG?

Når en varmere årstid er undervejs, foreslår vi, at du får efterset dit klimaanlæg, så du er sikker på at kunne køle din bil ned, når det begynder at blive rigtig varmt.  Ud over at en varm kabine kan være ubehagelig at opholde sig i, så kan manglende vedligeholdelse af dit AC-/klimaanlæg også resultere i dårlig lugt eller i værste fald skimmelsvamp.

Som mange andre dele på din bil, så skal dit AC-/klimaanlæg vedligeholdes for at fungere optimalt. Det betyder, at anlægget med jævne mellemrum skal efterses og have påfyldt væske, så det køler optimalt om sommeren – og i øvrigt også holder ruderne fri for dug om vinteren.  

Du vil kunne se, at det er tid til at få efterset dit AC-/klimaanlæg, hvis du oplever følgende:

 • Langsom afdugning
 • Uregelmæssig eller langsom produktion af kold luft
 • Støj i systemet
 • Dårlig spredning af den kolde luft

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Peugeot-forhandler for at høre mere.

ET AC-/KLIMAEFTERSYN PÅ ET PEUGEOT-VÆRKSTED INDEHOLDER:

Funktionskontrol af AC:

 • Værdier for høj- og lavtryk med tester
 • Udblæsningstemperatur ved midtedysen
 • Kompressorens til- og frakoblingspunkter
 • Kontrol af køle-blæse-systemet
 • Luftfordelings-/cirkulationssystem

 • Kontrol af pollenfilter
 • Visuel kontrol af rør og slanger samt drivremmens tilstand
 • Tømning og rensning af kølemiddel
 • Påfyldning af korrekt mængde kølemiddel
 • Lækagesøgning med UV-lækagesøgningssystem (sporestof) – hvis nødvendigt