KONKURRENCER

KONKURRENCEBETINGELSER

Alle over 18 år og med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation. Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Peugeot Danmark. Konkurrencevinderen kontaktes direkte. Peugeot Danmark forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence på Peugeot.dk og sociale medier.

Konkurrencedeltagere accepterer, at Peugeot Danmark må eksponere navn og bopæl (kun by) på Peugeot Danmarks platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag. Ansatte hos Peugeot Danmark og ansatte hos Peugeot-forhandlere eller medlemmer af deres husstand må ikke deltage i konkurrencen. Deltagelse efter den angivne deadline vil ikke komme i betragtning. Det er alene Peugeot Danmark, der afgør, om en deltagelse er modtaget rettidigt og kan godkendes. Det er deltagerens eget ansvar, at deltagelsen sker rettidigt. Peugeot Danmark kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, email, post etc.

Peugeot Danmark kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. Facebook, Peugeot Lounge ect. Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen. Ved deltagelse i en konkurrence hos Peugeot Danmark er man indforstået med konkurrencereglerne. Peugeot Danmark forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Peugeot Danmarks afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Evt. spørgsmål til konkurrencen/betingelser skal rettes skriftlig til: marketing@peugeot.dk eller Peugeot Danmark Hovedvejen 1 2600 Glostrup Mrk. ”Konkurrencer”.