SKIP TO CONTENT
WLTP

Mere om WLTP-standarden

Mere om WLTP-standarden

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) er en standard, der bruges til at godkende køretøjer ud fra EUs typegodkendelsessystem. Standarden specificerer en ny testcyklus og en ny procedure til måling af brændstofforbrug og CO2 samt forurenende emissioner fra lette køretøjerPersonbiler og lette erhvervskøretøjer under 3,5 tons. udført under standardiserede forhold.

WLTP-standarden erstatter den tidligere certificeringsprocedure (NEDC), som trådte i kraft i 1992. Siden september 2017 er alle nye modeller, der markedsføres for første gang, derfor blevet testet efter WLTP metoden. Den nye laboratorietest-protokol vil blive implementeret i kombination med RDE-testen (Real Drive Emissions), og den nye WLTP-standard vil dernæst kunne give forbrugerne et mere præcist billede af deres køretøjs brændstofforbrug og CO2 udledning.

PEUGEOT OG DEN NYE WLTP STANDARD

Peugeot-køretøjer er allerede udstyret med Euro 6.2-motorer, Europæisk standard som fastsætter grænseværdier for forurenende emissioner. som er i overensstemmelse med de emissionsniveauer, der kræves fra september 2020. Og takket være de gennemtænkte teknologiske valg, der blev truffet mens man afventede reguleringen (SRCSelective Catalytic Reduction. for diesel og FAPPartikelfilter. for benzin), er Peugeots køretøjer allerede WLTP-akkrediterede (obligatorisk for alle personbiler fra september 2018).
 

HVAD VIL ÆNDRE SIG MED WLTP?

Ændringer i de standardiserede testprocedurer

  • Måling af emissioner som skal bruges til planlægning af tilpasninger i personbilerne
  • Forøgelse i den tilbagelagte afstand under anvendte cyklusser
  • Tests udført ved højere hastigheder
  • Mere realistisk kørselsadfærd
  • Forøgelse af cykluslængderne
     

FRA NEDC TIL WLTP

Et af formålene med den nye WLTP-standard er, at repræsentere mere realistiske kørselsforhold og køretøjernes nuværende teknologier under godkendelsesprocessen. Denne definerer strengere testbetingelser og en mere dynamisk køreprofil end den tidligere NEDC, som blev udviklet i 1990’erne. WLTP er baseret på faktiske kørselsdata, mens NEDC var baseret på teoretiske kørselsprofiler.

WLTP giver også mere nøjagtige værdier idet der tages højde for specifikationerne for hver bil. Herunder det ekstraudstyr som kan have en betydelig indflydelse på brændstofforbrug og CO2-emissioner. WLTP-værdierne er i nogle tilfælde højere end NEDC-værdierne for det samme køretøj. Dette betyder ikke, at køretøjets brændstofforbrug er dårligere, men skyldes en ny måling baseret på en mere robust og længere testcyklus, hvilket i sidste ende giver et bedre billede af, hvordan biler kører i øjeblikket.

DE VIGTIGSTE FORSKELLE MELLEM DE TO TEST PROCEDURER


 
NEDC WLTP
Testcyklus Enkelt testcycklus Dynamisk cyklus som er mere repræsentativ for realistisk kørsel
Cyklustid 20 minutter 30 minutter
Cyklusdistance 11 kilometer 23,25 kilometer
Kørselsfaser 2 faser, 66% bykørsel og 34% ikke-bykørsel Yderligere 4 dynamiske faser, 52% bykørsel og 48% ikke-bykørsel
Gennemsnitlig hastighed  34 km/t 46,5 km/t
Max hastighed 120 km/t 131 km/t
Påvirkning fra ekstraudstyr Virkning på CO2 og brændstofforbrug ikke medtaget under NEDC Individuelt monteret ekstraudstyr er taget med i betragtning
Gearskift Køretøjet har faste punkter for gearskift Forskellige punkter for gearskift for hvert køretøj
Test temperaturer Målinger ved 20-30°C Målinger ved 23°C, CO2 værdier korrigeret til 14°C

EMISSIONER FRA REALISTISK KØRSEL - RDE

Fra september 2018 skal alle producenter måle deres modellers emissioner i rigtige kørselssituationer (RDE). Dette gælder for alle biler der sælges i EU, Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland.

I disse RDE tests måles emissioner af forurenende stoffer såsom nitrogenoxider (NOx) og fine partikler på åben vej for at give et mere realistisk billede.

FAQ

Hvad står WLTP standarden for?

WLTP står for testproceduren Worldwide Harmonized Light Vehicles.

Det er en ny testprocedure, der giver en mere realistisk analyse af et køretøjs brændstofforbrug og CO2 -udledning. Fra september 2018 skal alle køretøjer, som er registreret for første gang, være WLTP-certificerede. WLTP vil gradvist erstatte den gamle NEDC-procedure (New European Driving Cycle).

Hvad er en WLTP kørsels cyklus?

Et køretøjs forbrug og emissioner afhænger stadig af den enkelte persons kørestil. Derfor er der blevet indsamlet en stor mængde data fra hele verden, som er anvendt under udarbejdelsen af WLTP-standarden. Disse data blev brugt til at bestemme fire repræsentative faser med fire gennemsnitlige hastigheder: lav, medium, høj og ekstra høj. Under hver fase måles forskellige situationer (opbremsning, acceleration, stop) på forskellige måder for at afspejle realistiske hverdagskørselssituationer. Disse faser kombineres for at skabe, hvad der kaldes en ”kørselscyklus”. Brændstofforbruget præsenteres i fire forskellige kørselssituationer med en samlet værdi for benzin, diesel, hybrid og genopladelige hybridbiler.

Hvad betyder WLTP for mig?

Introduktionen af WLTP betyder, at oplysninger omkring brændstofforbrug og CO2-udledninger mere præcist afspejler de værdier, der opnås i egentlige kørselssituationer.

WLTP tager højde for et køretøjs monterede ekstraudstyr (f.eks. vinterdæk, glastag osv.), hvilket giver mere realistiske værdier baseret på det specifikke køretøjs konfiguration.

Hvad står RDE for?

RDE står for Real Driving Emissions. Det er en ny procedure, der bruges til at måle emissioner af forurenende stoffer såsom nitrogenoxider (NOx) og fine partikler.

Som navnet antyder, måles RDE på åben vej i realistiske kørselsforhold og ikke i et laboratorium. Disse målinger opnås ved hjælp af en enhed kaldet PEMS (Portable Emissions Measurement System), som er fastgjort på bagsiden af køretøjet under testen.

Hvad betyder EURO 6?

EURO 6 er den nuværende standard, der sætter grænser for forurenende emissioner. Den fastsætter maksimumsværdier for emissioner af fine partikler og nitrogenoxider, som er lavere end den tidligere EURO 5-standard.

Fra september 2018* træder en anden version af EURO 6-standarden i kraft: EURO 6.2- standarden. Denne stiller endnu lavere grænser for partikelemissioner end den tidligere standard for køretøjer med benzinmotorer.

*Gælder for nye køretøjer. Nye typer af køretøjer vil være underlagt de nye emissionsstandarder et år tidligere.

Hvad er selektiv katalytisk reduktion?

For at reducere et køretøjs forurenende emissioner yderligere, indsprøjtes flydende ammoniak, kaldet AdBlue®, i dieselkøretøjers udstødningssystemer. Selektiv katalytisk reduktion (SCR) med AdBlue® kan reducere nitrogenoxidemissioner med op til 90%, hvilket hovedsageligt giver damp, nitrogen og carbondioxid.

Hvad er en testprocedure?

Det er et sæt standardiserede parametre, herunder testcyklussen, som bruges til at certificere køretøjer.

En enkelt akkrediteringsprocedure kan sammenligne præstationer for brændstofforbrug og CO2-emissioner fra forskellige køretøjer.

NEDC (New European Driving Cycle) har været i kraft siden 1992 og vil blive erstattet af WLTP fra september 2018.

Hvorfor ændre testproceduren?

Den gamle NEDC procedure blev betragtet som ikke repræsentativ for brugernes reelle kørselsadfærd.
Forbrugstallene målt ud fra WLTP vil være tættere på de niveauer brugerne faktisk oplever.

Vil mit brændstofforbrug stige?

Der er ingen indflydelse på din bils forbrug som følge af de nye WLTP-værdier hvorfor dit faktiske forbrug vil forblive det samme. WLTP vil sandsynligvis resultere i en højere CO2/g/km-værdi end samme køretøjs NEDC-værdi grundet strengere krav. Som et resultat afspejler WLTP en mere realistisk kørsel i virkeligheden. Med andre ord betyder den højere CO2-værdi ikke en stigning i brændstofforbruget, men snarere en mere realistisk CO2-værdi. Dette skyldes ændringen i måden at teste på.