PEUGEOT MOTORGARANTI

Motorgaranti


PEUGEOT MOTORGARANTI

Peugeot Motorgaranti er ophørt pr. 30. november 2019

Biler, der serviceres på et autoriseret Peugeot værksted i Danmark til og med 30. november 2019, er dækket af Peugeot motorgaranti frem til næstkommende rettidige eftersyn. Derefter ophører Peugeot motorgaranti for bilen.


Gældende vilkår for biler der er over 2 år gamle og indregistreret efter 31. december 2012

1

Hvad dækker Peugeot Motorgaranti:

a)

Personbiler: Motor, gearkasse og tandrem indtil bilen fylder 10 år eller 200.000 km fra bilens første registreringsdato jf. nedenstående specifikation. Garantien træder i kraft efter udløbet af bilens fabriksgaranti, hvis pligterne i pkt. 2 og 5 er opfyldt.

b)

Varebiler og Van: Motor, gearkasse og tandrem indtil bilen fylder 5 år eller 200.000 km fra bilens første registreringsdato jf. nedenstående specifikation. Garantien træder i kraft efter udløbet af bilens fabriksgaranti, hvis betingelserne i pkt. 2 og 5 er opfyldt.

2

Pligter i forhold til dækning i garantiens løbetid:

a)

Al service skal overholdes rettidigt på autoriseret Peugeot værksted i Danmark. 

b)

Tandremmen skal udskiftes hvert 5. år eller ved tandremmens kilometerbegrænsning i henhold til bilens garanti- og eftersynshæfte. Det er vigtigt at overholde den af de to grænser, der nås først.

c)

Alle serviceeftersyn og reparationer skal foretages på autoriseret Peugeot værksted i Danmark, efter fabrikkens forskrifter og med originale reservedele fra Peugeot Danmark. Der skal benyttes godkendt motorolie fra TOTAL.

d)

Alle reparationer dækket under Peugeot Motorgaranti skal udføres på et autoriseret PEUGEOT-værksted i Danmark. Reparationsmetode anvises af Peugeot Danmark.

Hvad er dækket:

a)

Selve motoren med motorblok og topstykke og dens indvendige oliesmurte dele såsom: Stempler, stempelringe, knastaksel, ventiler, ventilløftere, plejlstænger, og oliepumpe. Defekten må ikke være opstået som en følge af fejl ved andre komponenter og defekten skal hindre bilens fortsatte drift.

b)

Selve gearkassen og dens indvendige dele såsom: Synkromesher, skiftegafler, gearhjul, aksler for gearhjul, indvendige lejer, kron- og spidshjul, sol- og planethjul, sidedifferentialelejer. Defekten må ikke være opstået som en følge af fejl ved andre komponenter og defekten skal hindre bilens fortsatte drift.

c)

Tandrem, remstrammer og medløberhjul. Defekten må ikke være opstået som en følge af fejl ved andre komponenter og defekten skal hindre bilens fortsatte drift.

4

Hvad er ikke dækket:

a)

Defekter der skyldes en gradvis forringelse (slid) der skyldes brug, alder og kilometerstand.

b)

Defekter forvoldt som følge af brug af brændstof, olie og andre smøremidler der ikke er godkendt af Peugeot.

c)

Defekter der opstår på grund af forkert anvendelse af bilen, herunder motorsport, gaderæs, budkørsel, taxakørsel, udrykningskørsel, chip-tuning eller anden modifikation af motoren m.v.

d)

Motorens udstyr og udvendige dele såsom: Knastaksel-kæde, vandpumpe, oliesi, turbo, generator, starter, bundkar, pakninger m.v.

e)

Defekter, der kunne have været undgået ved almindelig agtpågivenhed og opmærksomhed på lyde, advarselslamper, manglende trækkraft, lækager, røgudvikling eller andre afvigelser fra bilens almindelige driftsbillede. Defekten skal være opstået uden forvarsel, og skade skal begrænses mest muligt (f. eks ved at standse bilen omgående).

f)

Krav der baserer sig på urigtige eller svigagtige oplysninger omkring den hændelse eller det hændelsesforløb der ledte frem til defekten.

g)

Væskeudsivninger, der er uden betydning for motorens fortsatte drift.

h)

Ethvert afsavn af bil i forbindelse med diagnosticering og reparation.

i)

Følgeskader af enhver art.

j)

Bugsering af bil og bilens passagerer.

5

Indtræden i Peugeot Motorgaranti

a)

Biler yngre end 36 måneder:

Bilen skal have udført minimum ét serviceeftersyn under overholdelse af pkt. 2 a-c på et autoriseret Peugeot-værksted. Bilejeren skal for egen regning lade anbefalede udskiftninger eller reparationer udføre i forbindelse med serviceeftersynet, ligesom tandremsskift skal foretages, hvis intervallet for tandremsskift nås.

b)

Biler ældre end 36 måneder:

Hvis bilen ikke har overholdt pligterne angivet i pkt. 2 tidligere eller i en periode, kan bilejeren indtræde i Peugeot Motorgaranti ved at lade bilen servicere på et autoriseret Peugeot-værksted. Når bilen har fået udført to på hinanden følgende rettidige serviceeftersyn (samt rettidigt tandremsskift, hvis intervallet for tandremsskift nås), træder motorgarantien i kraft.

 

6

Garantiens løbetid og ikrafttræden

 

Garantien træder tidligst i kraft efter udløbet af bilens fabriksgaranti, når ovenstående betingelser er overholdt, og løber indtil tidspunktet for næste rettidige service eller tandremsskift, hvorefter garantien ophører. En ny  motorgaranti træder i kraft, når det rettidige serviceeftersyn eller tandremsskift er foretaget. 

Garantibestemmelserne er underlagt løbende revision, og kan ændres uden særskilt meddelelse med virkning fra næste garantiperiode. 

 
* I tvivlstilfælde spørg dit autoriserede Peugeot værksted i Danmark.