Ny Peugeot e-208

ELBILENS KLIMAAFTRYK

Nogle sætter spørgsmålstegn ved, om elbilen reelt forurener mindre end benzin- og dieselbilen.
Elbilens livscyklus – det vil sige levetiden fra bilen produceres og kører på vejene til den skrottes – har nemlig skabt bekymring i medierne. Bliv klogere på, hvad der er op og ned på elbilens klimaaftryk.

ELBILER FORURENER MINDRE END BENZIN- OG DIESELBILER

Fælles for eksperterne, som sætter elbilen op på vinderpodiet i klimaregnskabet, er, at de medtager alle aspekter og stadier af bilernes levetid.
De anvender metoden kaldet Livscyklusanalyse, som anses for at være den bedste metode til at vurdere en bils miljømæssige påvirkning fra vugge til grav. Metoden måler nemlig, hvor meget CO2, el- benzin- og dieselbilen udleder i hver fase af bilens levetid.
I løbet af en elbils levetid er der særligt tre dele, som har betydning for dens CO2-udledning: produktionen af bilens batteri, typen af energi, der bruges til bilens forbrug og bilindustriens produktionsproces.

EN MERE EFFEKTIV BILPRODUKTION UDLEDER MINDRE CO2


Lige nu bruges der stadig fossile brændstoffer til selve produktionen af elbiler og benzin- og dieselbiler. Derfor mangler selve bilindustrien at blive flyttet over på bæredygtig energi.

Produktionen af elbiler udleder alligevel mindre CO2 end produktionen af brændselsmotorbiler, når man ser bort fra drivbatteriet. Det skyldes, at elbiler rent teknisk er mere simple at producere, da de hverken har startmotor, gearkasse, karburator eller motor under kølerhjelmen.


-

BATTERIET HAR PLADS TIL CO2-FORBEDRING

Klimarådet står bag en undersøgelse fra Oktober 2018, hvor de har gennemgået en lang række forskningsrapporter, analyser og udgivelser om el-, benzin-, og dieselbilers klimaaftryk. Derefter satte de resultaterne ind i en dansk kontekst.

Deres undersøgelse viser, at elbilen har noget at indhente i forhold til en fossilbil, når den triller ud af fabrikkerne. Det skyldes produktionen af drivbatteriet, som kræver meget energi. Drivbatteriet alene udleder nemlig en tredjedel af elbilens samlede CO2-udslip. Batterierne er de samme, som vi har i vores mobiltelefon og bærbare computere: Lithium-ion batterier.

I dag produceres drivbatterierne i lande med en høj andel af sort energi, men dert er lande, som også har sat foden på klimaspeederen med kurs i en grønnere retning. Bl.a. svenske Northvolt har gjort det til deres mission at producere grønne batterier. Fordelen ved batterierne, kontra olie og diesel, er desuden, at batterierne kan genbruges, hvilket bilproducenter som Groupe PSA, der bl.a. producerer Peugeot-biler, har mere fokus på. Det vil reducere elbilens klimaaftryk yderligere.

508 opladning

MILJØVENLIGT FORBRUG GENNEM OPLADNING


Trods den tunge batteriproduktion, går der ikke mere end to-tre år, før elbilen er mere klimavenlig end fossilbiler, ifølge Klimarådets beregning. Det skyldes, at benzin- og dieselbilers brændstofforbrug forurener langt mere end elbilernes elforbrug.

Det er ikke al slags el, der er produceret på vedvarende energikilder, og elproduktionen kan variere meget fra land til land. I Tyskland for eksempel, hvor meget energi stadig kommer fra kul, udleder en elbil mere CO2 per kilometer end i Norge, hvor elektriciteten primært kommer fra vind- og vandkraft. I Danmark ligner elproduktionen mere den norske end den tyske, dog uden at være på niveau med den norske, som nyder godt af stærkere vejrforhold, når det kommer til vind- og vandkraft. Elbiler har altså et lavere klimaaftryk end fossilbiler, fordi CO2-udledningen fra det danske elmiks er forholdsvis lav.

ENDNU GRØNNERE UDSIGT

Set over hele elbilens levetid, det vil sige fra den produceres, er i brug og til den skrottes, er elbilen altså det mest klimavenlige valg. Men elbilens klimaatryk bliver faktisk endnu lavere i takt med at andelen af energi fra vedvarende kilder stiger i Danmark, så opladningen bliver mere grøn. Det samme gælder energien i udlandet, hvor produktionen foregår. På den måde har elbilen potentiale til at blive CO2-neutral i fremtiden.

Elbilerne bliver altså grønnere og grønnere i deres levetid, det modsatte er tilfældet med fossilbiler.

3 TYPISKE FEJL I KLIMAREGNSKABET

Flere studier har udfordret elbilernes grønne image. Her er de tre typiske fejl, som leder til de modstridende argumenter om elbilens klimaaftryk:

VARIATION FRA
LAND TIL LAND

Nogle rapporter er baseret på lande, som har en højere CO2-udledning i landets elproduktion end Danmark. Der er stor variation på tværs af lande og det er derfor afgørende at forholde sig til energimikset i Danmark. Derfor skal man være forsigtig med at henvise til resultater fra andre lande.

UFULDSTÆNDIG LIVSCYKLUS

Når bilers klimaaftryk undersøges, er det vigtigt at bruge analysemetoden, kaldet livscyklusanalyse. Hvis man fx stopper sammenligningen ved bilforhandleren er elbilen ikke det klimarigtige valg.

ULIG BILSAMMENLIGNING

Nogle beregninger sammenligner en stor elbil med en lille benzinbil. For at lave en korrekt beregning, skal man selvfølgelig sammenligne lignende bilstørrelser.

PLUG-IN HYBRIDBILENS KLIMAAFTRYK

Peugeot 3008

Klimarådets rapport fastslår, at CO2-udledningen fra plugin-hybridbiler er meget afhængig af blandt andet batteristørrelse, kørselsmønster og opladningspraksis.
I nogle tilfælde vil CO2-udledningen over bilens levetid nemlig svare til udledningen fra tilsvarende effektive dieselbiler. Plugin-hybridbiler kan dog også udlede mindre CO2 end effektive dieselbiler over bilernes levetid, hvis batteristørrelse og brugsmønster af bilen tillader en stor andel eldrift, fremfor benzin- eller dieseldrift.

Med andre ord, så ligger CO2-udledningen for en plug-in hybrid i høj grad i hænderne på brugeren, da det er vigtigt at oplade en plug-in hybrid dagligt, så man altid har mulighed for elkørsel.

VIDSTE DU, AT...

Elbilen overhaler benzin- og dieselbilen på klimaregnskabet allerede efter, du har kørt 30.000-50.000 km?
Det betyder, at du har udledt mindre CO2 i din kørsel efter to-tre år, hvis du kører 20.000 kilometer om året.

Det viser en rapport fra klimarådet i 2018. Klimarådets beregning forudsætter, at bilerne kører 200.000 kilometer i deres levetid.
Beregningen er baseret på dansk produceret elektricitet og der er tillagt CO2-udledning fra udvinding, raffinering og transport af både benzin og diesel samt fossile brændstoffer, der anvendes i elproduktionen, ligesom der medregnes CO2-udledning fra produktionen af vindmøller.