/image/78/9/e-208-electric-range-header.676789.jpg
/image/78/9/e-208-electric-range-header.676789.jpg
ELEKTRISKE BILER

Med de mange forskellige typer ladestik, der har forskellig effekt, kan det være svært at navigere i opladningsmulighederne af el-biler. I det følgende beskriver vi opladningen af vores biler med denne nyeste teknologi.

OPLADNING HJEMME ELLER OFFENTLIGE LADESTANDERE

Også kaldet: Mode 3, Type 2, AC opladning (vekselstrøm)

Bílens ladestik: Type 2 stik

On board charger i en el-bil:

  • 11 kW (3-faset) som fabriksoption: Ladetiden er 5 timer

On board charger i din plug-in hybridbil:

  • 3,7 kW som standard: Ladetiden er ca. 4 timer

SÅ NEMT ER DET AT OPLADE SIN ELBIL

Denne metode anbefales til opladning af alle elbiler. Denne type ladestik er specialdesignet til elbiler.

Du kan tilslutte din bil til ladestandere med forskellig effekt, men under alle omstændigheder oplades bilen med den maks. tilgængelige effekt, begrænset af on board chargerens kapacitet.

Alle Peugeots elbiler kommer med 11 kW hvilket sikrer en fuld opladning af din Peugeot elbil på bare 5 timer.


Vi anbefaler stærkt, at elbilskunder får installeret en ladeboks hjemme til den daglige opladning.

Vi samarbejder med Clever som både tilbyder ubegrænset opladning via en intelligent ladeboks installeret på din privatadresse og på et bredt netværk af offentlige ladere.

HURTIGOPLADNING

Også kaldet: Quick charging, DC opladning

Ladestik: CCS (Combined Charging System) stikkontakt

Ladekapacitet: 100kW: 80% opladning på 30 minutter

Hurtigopladning kræver høj effekt, og du kan ikke få installeret denne type ladestander hjemme. Til gengæld findes der offentlige ladestandere, der tilbyder hurtigopladning mange steder. I Clevers ladenetværk kan du finde ladestandere med hurtigopladning langs motorveje, i byrummet ved supermarkeder mv. – og netværket udbygges hele tiden både med hurtigopladning og lynopladning.

Hurtigladere anvender jævnstrøm til direkte opladning af batteriet med en meget høj hastighed. Opladningen er yderst effektiv op til 80% af ladeniveauet, hvorefter opladningen går lidt langsommere for de sidste 20% vedkommende.

NØDOPLADNING

/image/79/1/all-new-508-sw-hybrid.676791.jpg
/image/79/6/peugeot-uk-electric-cars.676796.jpg

Også kaldet: langsom opladning, Mode 2, mormoropladning, AC (vekselstrøm) opladning

Ladestik: Type 2 stik

Denne type opladning anbefales ikke til daglig opladning, da de fleste boliger ikke har et el-net, der er beregnet til opladning af elbiler. Derfor er den klare anbefaling, at denne metode kun benyttes i nødstilfælde.

For det første tager det for lang tid. Det kan tage op til 22 timer at oplade 50 kWh batterierne i en elbil via en almindelig stikkontakt! For det andet kan det være risikabelt, hvis du ikke har fået stikkontakten kontrolleret, eller hvis du bruger en forlængerledning eller en adapter. Derudover er det vedtaget, at denne type opladning maksimalt må trække 6A og benyttes i 2 timer ad gangen. Det er derfor ikke en anvendelig metode, hvis du ænsker at benytte din elbil på daglig basis, da en fuld opladning under disse forhold tager op til 48 timer.