SKIP TO CONTENT
BÆREDYGTIG UDVIKLING

MILJØHENSYN

DESIGN

INNOVATION OG TEKNOLOGI DER TAGER HENSYN

Fra designfasen og i hele bilens levetid stræber Peugeot efter at begrænse dens påvirkning af miljøet. Ud over overholdelse af miljøstandarder har Peugeot sat sig som mål, at være blandt de forreste m.h.t. mobilitet, der tager  hensyn til miljøet, og bruger derfor betydelige ressourcer på at reducere aftrykket fra bilerne.

 

 

DESIGN DER TAGER  HENSYN TIL MILJØET

DESIGNET I ET HENSYNSTAGENDE UDVIKLINGSPERSPEKTIV

Med hensyn til produktudvikling er Peugeots genbrugsstrategi baseret på to faktorer:

• Design med henblik på en udvikling, der i høj grad tager hensyn til miljøet

• Udvikling og implementering af materialekredsløb til bilproduktion


 

INTEGRERET PRODUKTANSVAR:

Udvikling:

• Livscyklusvurderinger

• Valg af materialer med fokus på en hensynstagende udvikling ift. miljøet

 

Produktion:

• Brug af genbrugsmaterialer (genbrug)

 

Brug :

• Bortskaffelse ved koncessioner (affaldshåndtering)

• Reservedele

 

Vurdering:

• Værdiansættelse af biler

• Forurening og forbehandling

• Det europæiske ELV-direktiv

 

For at sikre, at alle Peugeot-produkter opfylder vores genbrugsmål, skal alle Peugeot-designteams følge retningslinjerne for "genanvendelighed/genanvendelse".

Denne proces giver også ingeniører mulighed for at vurdere, hvor let dele, komponenter osv. kan genbruges ved slutningen af ​​bilens levetid.

 

MATERIALER:

Valg af materialer med fokus på en hensynstagende udvikling

 

• Forurening

• Forbehandling

 

Peugeot har i længere tid benyttet genbrugsmaterialer, også kaldet "genbrugsprodukter", og deres anvendelse er konstant stigende. Koncernen fortsætter sine bestræbelser på at opfylde sin forpligtelse til at bygge biler, der indeholder 30% genbrugsmaterialer eller biomaterialer. Fra et teknisk synspunkt er der gjort en betydelig indsats for at øge mængden af genbrugsmaterialer.

 

Genbrugsprodukter skal opfylde de samme tekniske krav som jomfruprodukter. Kvaliteten går Peugeot aldrig på kompromis med. Vores genbrugsteam gør alt for at opretholde kvalitetsæstetik og mekanisk og termisk holdbarhed, men også at garantere ydeevnestandarder.

 

Tilmed er vores genbrugsmaterialer af en sådan kvalitet, at de nu kan bruges både til de synlige og skjulte dele af bilerne.

FREMSTILLING

ISO 14001 CERTIFICERT

Alle vores produktionsanlæg har opnået ISO 14001 certificering. Denne standard (oprettet i 1996) kræver, at fabrikkerne: Overvåger, kontrollerer og måler processernes indvirkning på miljøet. Det engagerer personalet i en proces med løbende forbedringer gennem passende uddannelse i miljøhensyn og -beskyttelse.

 

 

REPARATION OG HÅNDTERING AF PRODUCERET AFFALD

Peugeot-netværket er forpligtet til fire hovedkriterier med hensyn til miljøstyring:

 

• Sortering og indsamling af bilaffald produceret af vedligeholdelses- og reparationsaktiviteterne i vores netværk af værksteder af godkendte organisationer.

• Netværksoverholdelse af nationale og europæiske regler.

• Fuld sporbarhed af bilaffald frem til genbrug.

• Sortering og indsamling af affald produceret ved vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter er organiseret efter mærkets metoder til håndtering af udtjente produkter. 

 

MILJØSTYRING AF END-OF-USE PRODUKTER OG GENBRUG AF UDTJENTE BILER

For flere år siden etablerede Peugeot et partnerskab med godkendte demonteringsfirmaer for at indsamle og behandle udtjente biler af alle mærker under de bedste miljøforhold.

 

GENVIND DIN PEUGEOT

VORES TILBAGEKØBSPROGRAM VEDRØRENDE UDTJENTE BILER

Når din Peugeot er udtjent, modtager vi den uden beregning til skrotning. Vi sikrer således en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer.

 

Læs mere på De Danske Bilimportøres hjemmeside og få samtidig videre adgang til skrotningsordningens hjemmeside.